Referentiegids

Hoofdstuk 1 - Huwelijk en samenwoning

V 10
Het feit of men al dan niet gehuwd of (wettelijk) samenwonend is, heeft belangrijke gevolgen op vermogensrechtelijk vlak. Door het samenleven ontstaan er immers een aantal rechten en plichten tussen de partners en vindt er in principe ook steeds in zekere mate een vermenging van hun vermogens plaats.
Voor gehuwden (V 50) en wettelijk samenwonenden (