Successieplanning

Familiale onderneming en successieplanning

Deel I - Wat u vooraf moet weten

Voor u overgaat tot het uitwerken van uw concrete successieplanning met uw adviseur of uw vermogensplanner is het belangrijk dat u een aantal wettelijke spelregels niet uit het oog verliest.
In het eerste deel van deze uitgave geven we daarom een overzicht van wat u allemaal vooraf in het oog moet houden en van nuttige topics binnen deze problematiek. Hoe zit het bv. met de gezinswoning als die in een vennootschap zit? Wat als een van uw kinderen nog minderjarig is? Onder welk tarief van welk gewest valt u precies?
In een apart hoofdstuk gaan we eveneens in op de antimisbruikbepaling, die ook van toepassing is op successie­planning.