Successieplanning

Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen

Inleiding

Dit werk tracht een overzichtelijke leidraad te bieden voor koppels en geïnteresseerde alleenstaanden die de impact van hun samenlevingsvorm willen kennen. Deze impact is niet te onderschatten.
Vaak gaat men ervan uit dat de wettelijke samenwoning en het huwelijk volgens de huidige stand van zaken dezelfde gevolgen hebben, maar dat is niet zo. Op vele vlakken zijn er ondertussen wel belangrijke gelijkschakelingen, maar wat betreft het erfrecht en de pensioenopbouw zijn er nog grote verschillen. Zelfs fiscaal is er geen volledige gelijkschakeling tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden.
In de eerste drie delen worden de drie samenlevingsvormen, het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de louter feitelijke samenwoning, in al hun facetten besproken.
Eerst en vooral behande...