Successieplanning

Onroerend goed schenken

Inleiding

Tot en met 2015 waren onroerende schenkingen een relatief zeldzaam fenomeen. Enerzijds is er het gegeven dat een schenking nog steeds een onherroepelijke vermogensafstand bij leven inhoudt. De tragiek van het uitkleden voor het slapengaan, en in het bijzonder de onzekerheid met betrekking tot de hoge medische en verzorgingskosten die gepaard kunnen gaan met het ouder worden, remmen vele potentiële schenkers af. Anderzijds is er de vaststelling dat de oude tarieven in de onroerende schenkbelasting (van toepassing voor onroerende schenkingen in Vlaanderen tot 30 juni 2015, in Brussel en Wallonië tot 31 december 2015) van een gelijkaardige grootorde waren als de tarieven in de erfbelasting. Waarom zich dan reeds bij leven verarmen en het risico lopen iets tekort te komen, als het laten vererven van onroerende goederen fiscaal gelijkaardig bel...