Successieplanning

Successieplanning in nieuw samengestelde gezinnen

Inleiding

Nieuw samengestelde gezinnen zijn een fenomeen van onze tijd. Een nieuw samengesteld gezin is een gezin bestaande uit de (huwelijks)partners, hun kinderen uit een vorige relatie en eventueel hun gemeenschappelijke kinderen. Het is een vereniging van stiefkinderen en stiefouders en halfbroers en halfzussen.
Nieuw samengestelde gezinnen brengen niet altijd geluk voor iedereen. Denken we aan de situatie van ‘de oude bok en het groene blaadje’: een weduwnaar of een gescheiden man stapt in het huwelijksbootje met een jongere dame. De kinderen van de man zullen naar alle waarschijnlijkheid niet erg enthousiast zijn: zij zien hun erfenis verkleinen. Bij het overlijden van hun vader zal de vrouw, op grond van het wettelijk erfrecht, het vruchtgebruik over de ganse nalatenschap erven. De kinderen zullen naar alle waarschijnlijkheid e...