Successieplanning

Werken met een maatschap

II. De maatschap

1. Wat is een maatschap? – wettelijk kader

Wat? De maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om hun inbrengen in gemeenschap te brengen en ze, met het oog op het rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordeel dat daaruit kan ontstaan, met elkaar te delen. Zij wordt in het gemeenschappelijk belang van de partijen aangegaan (art. 4:1, lid 1 WVV). De maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid