Successieplanning

Werken met een maatschap

III. De schenking

Net omdat de schenking de eerste bouwsteen is in een successieplanning verdienen de juridische en fiscale aspecten van de schenking de grootste aandacht.

1. Definitie

Een schenking is een overeenkomst waarbij de ene partij, de schenker, uit vrijgevigheid, zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van een andere partij, de begiftigde, die het geschonken goed aanvaardt (art. 894 BW).