Successieplanning

Werken met een maatschap

I - Inleiding – de maatschap: successieplanning met behoud van inkomsten en controle

Een successieplanning beoogt een fiscale optimalisatie van de overdracht van vermogen naar de volgende generatie. Om die doelstelling te bereiken, en om dus successierechten of erfbelasting te vermijden, moet het patrimonium het voorwerp uitmaken van een schenking (geheel of gedeeltelijk).
Bijna altijd wensen de schenkers daarbij een zekere controle te behouden over het geschonken vermogen én wensen zij er de inkomsten verder van te kunnen optrekken. Deze doelstelling veronderstelt een zekere scheiding tussen de beslissingsbevoegdheid enerzijds en de eigendom van het patrimonium en de vermogensrechten anderzijds.
Om deze redenen doen de schenkers vaak een beroep op een maatschap.