Successieplanning

Vermogens- en successieplanning - 80 technieken

Deel I - Wat u vooraf moet weten

De juridische en de fiscale constructies die verderop in deze uitgave aan bod komen, zijn erop gericht om binnen de grenzen en de beperkingen van de wet de voor u (en uw privévermogen) meest voordelige regeling(en) te treffen.
Voor we deze technieken en constructies in detail bekijken, is het echter nuttig om even de belangrijkste wettelijke regels en bepalingen inzake huwelijksvermogen en nalatenschap te overlopen. Een goed beheer van uw vermogen heeft doorgaans immers niet alleen betrekking op uzelf, ook uw echtgeno(o)t(e) of uw partner en uw erfgenamen (o.a. uw kinderen) spelen daarin een grote rol.
Dankzij deze algemene inleiding zal u een beter beeld krijgen van hoe de optimalisatietechnieken precies werken en welke technieken in uw conc...