Successieplanning

Problemen tussen uw erfgenamen vermijden

1. Erfrecht en erfbelasting

Vooraleer we de mogelijke problemen omtrent de verdeling van uw nalatenschap en de bijbehorende tips bespreken, moeten we natuurlijk eerst weten hoe ons erfrecht en de erfbelasting werken. In dit eerste deel gaan we in op de grote lijnen van ons huidige erfrecht. Daarbij bekijken we zowel de regeling wanneer u zelf niets voorziet – de zgn. wettelijke devolutie – als enkele manieren waarop u kunt afwijken van de wettelijke devolutie en de vernieuwde regels omtrent inbreng en inkorting. Aangezien ook de erfbelasting zelf soms oorzaak kan zijn van sommige betwistingen tussen uw erfgenamen, lichten we om die reden in het eerste deel ook kort de erfbelasting toe.
Het is daarbij zeker niet de bedoeling om een volwaardig handboek erfrecht en erfbelasting uit te werken, maar wel om een zicht te geven op de belangrij...