Successieplanning

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

1. Inleiding

Dit dossier behandelt de hervorming van het Belgisch huwelijksvermogensrecht van 2018. Deze hervorming kadert in de ruimere hervorming van het familiaal vermogensrecht, waaraan sinds enkele jaren gewerkt wordt.
Het huwelijksvermogensrecht regelt specifiek de juridische verhoudingen tussen echtgenoten onderling en in hun verhouding met anderen. Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk terug te vinden in ons Burgerlijk Wetboek, maar op verschillende plaatsen.
In eerste instantie zijn er de regels van het zgn. primaire stelsel. Dit zijn een aantal rechten en verplichtingen die automatisch van toepassing zijn voor alle gehuwden, door het loutere feit van hun huwelijk. Dit primaire stelsel evolueert wein...