Successieplanning

Successieplanning met levensverzekeringen

1. Inleiding

Bij het beheer van uw vermogen is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan uw successieplanning. Successieplanning ressorteert onder de grotere noemer van persoonlijke financiële planning. Binnen een persoonlijke financiële planning wordt er veel aandacht besteed aan de overdracht van het vermogen naar de volgende generatie(s). Vermogensoverdracht aan de hand van een levens­verzekering kan hierin een belangrijke rol spelen.
Vroeger lag de focus van een levensverzekering op de beleggingsdimensie en het voordelig fiscaal regime. Een levensverzekering was vaak niet veel meer dan een pensioenspaarproduct met fiscale stimuli.
Een levensverzekering is echter veel meer dan louter een beleggings- of pensioen­spaarverzekeri...