Successieplanning

Successieplanning voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

1. Een aantal principes

Wettelijke erfopvolging. De goederen van een overleden persoon worden in principe vererfd krachtens de wet: de wet duidt de personen aan die tot de nalatenschap geroepen zullen worden (art. 718-892 BW). Men spreekt van de wettelijke erfopvolging of erfopvolging bij versterf (‘ab intestato’).
Testamentaire erfopvolging. Daarnaast biedt de wet de erflater de mogelijkheid om zelf, tijdens zijn leven,...