Successieplanning

Successieplanning voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

1. Een aantal principes

Erfovereenkomsten zijn nietig. Een geschreven overeenkomst, waarin de toekomstige erflater samen met zijn erfgenamen netjes op voorhand afspreekt hoe zijn bezittingen na zijn dood verdeeld zullen worden, is helaas niet mogelijk in België. Erfovereenkomsten zijn verboden en volstrekt nietig. Het nieuwe erfrecht, dat op 1 september 2018 in werking treedt, versoepelt dit verbod.
Wettelijke erfopvolging. De goederen van een overleden ...