Successieplanning

Successieplanning met minderjarige kinderen

Deel 1 - Het beheer over de goederen van het minderjarige kind

De wetgeving inzake het beheer over de goederen van het kind is een bevoegdheid van de federale wetgever, bij wet geregeld en opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (afgekort BW).

1. Belang

Vooraleer u aan vermogensplanning kunt denken ten gunste en ter bescherming van uw kind, is het van belang om inzicht te hebben in wat uw bevoegdheden zijn als vader, moeder, adoptant of voogd.
Er moet vooreerst een onderscheid gemaakt worden tussen de handelingen die u zelf...