Resultaten

 
Resultaat 1 van 7 resultaten
 • Tips & Advies Vermogen - (V)echtscheiding: van wie zijn de aandelen?
  Bedrijfsleiders denken vaak, soms ten onrechte, dat de aandelen die op hun naam staan ook hun eigendom zijn. Wanneer is dat zo en wanneer niet? Wat gebeurt er bij een echtscheiding als de aandelen gemeenschappelijk zijn? Hoe vermijdt u dan een jarenlange discussie? Kunt u vandaag, nu alles nog goed gaat, in het voordeel van beide partijen het best uw huwelijksstelsel wijzigen?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - DBI-aftrek: ook voor uw kmo?
  Er is de afgelopen weken nogal wat te doen geweest over de DBI-aftrek die door een vennootschap van het ACW toegepast werd. Wat is die DBI-aftrek precies? Wat zijn de voorwaarden om deze toe te passen? Komt uw kmo-vennootschap hiervoor ook in aanmerking of is dit enkel iets voor de grote jongens? Kunt u de DBI-aftrek in het kader van uw successieplanning gebruiken wanneer u een holding opricht?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Ontbindende voorwaarde bij overdracht?
  Recentelijk sprak het Hof van Cassatie zich uit over de gevolgen van een ont­bindende voorwaarde in een overnamecontract. Wat zei Cassatie precies en wat zijn de gevolgen van deze uitspraak als u aandelen overdraagt of aankoopt? Is het nuttig om de overdracht van aandelen van uw vennootschap inderdaad te ­koppelen aan bepaalde voorwaarden zoals de betaling van de volledige overnameprijs?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Hoe een ‘financiële vennootschap’ vermijden?
  U heeft een (werk- of management)vennootschap die in de loop der jaren redelijk grote sommen belegd heeft in aandelen. Daardoor bestaat echter het gevaar dat uw vennootschap voor de belastingen een zgn. financiële vennootschap is en daar zijn een aantal nadelen aan verbonden. Wanneer heeft u precies zo’n ‘financiële vennootschap’ en hoe kunt u dat eventueel vermijden?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Inkoop eigen aandelen nog aan te raden?
  Vroeger was een zgn. inkoop van eigen aandelen (10% rv) een fiscaal interessant alternatief voor een gewone dividenduitkering (in principe 25% rv). Verleden jaar werd de roerende voorheffing (rv) op de zgn. inkoopboni echter verhoogd en sinds begin dit jaar is het tarief steeds hetzelfde als voor een gewoon dividend. Is een inkoop van eigen aandelen dan nog wel interessant?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Patrimoniumvennootschap verkopen?
  Zitten uw gebouwen in een patrimoniumvennootschap, dan kan ofwel die vennoot­schap de gebouwen verkopen, ofwel kunt u de aandelen van de vennootschap verkopen. In het eerste geval zijn er hoge fiscale kosten, in het tweede geval niet. De vraag is dan of de fiscus de verkoop van de aandelen kan aanvechten met de nieuwe antimisbruikbepaling inzake de registratierechten...
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Is uw holding nu in gevaar?
  Een abonnee vroeg ons of een holdingconstructie eigenlijk wel de toets van de nieuwe antimisbruikbepaling doorstaat. Wanneer is een holding fiscaal veilig en wanneer niet? Waarom doet de fiscus soms moeilijk over holdingconstructies? Hoe ver kan de fiscus met die nieuwe antimisbruikbepaling teruggaan in het ver­leden? Is uw bestaande holding, die u misschien al jaren heeft, nog wel veilig?
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 7 resultaten