Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 646 resultaten
 • Tips & Advies Vermogen - Als gehuwde alleen een woning kopen?
  Kunt u als gehuwde alleen op uw naam een pand kopen? Wat is daarbij het belang van uw huwelijksstelsel? Aan wie komen de huuropbrengsten dan toe? Heeft u het akkoord van uw partner nodig om een eigen onroerend goed tijdens uw huwelijk te verkopen of weg te schenken? Zijn de regels anders voor wie samenwoont?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Obligaties zonder rating?
  De laatste weken kwamen heel wat obligaties zonder rating op de markt, van debiteuren zoals Renewi, Bekaert of Gimv. Is het daarmee altijd uitkijken geblazen?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Registratie schenking niet verplicht?
  Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft vorig jaar een betwist standpunt van Vlabel vernietigd. De federale Belastingadministratie bevestigt nu dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is.
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - ‘Papieren’ vastgoed terecht populair?
  Wie vandaag moet leven van de opbrengst van zijn kapitaal, keert met obligaties van een kale reis terug. Mede daarom is beleggen in vastgoed de laatste jaren nog populairder geworden. Wat zijn dan de voor- en nadelen van beursgenoteerd vastgoed, de zgn. GVV’s, t.o.v. een rechtstreekse investering in ‘bakstenen’. Met welke aandachtspunten moet u zoal rekening houden? Hoe veilig is zo’n belegging?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - IPT: beter alleen winstdeelname?
  Volgens sommige verzekeraars is het fiscaal voordelig om te opteren voor een bedrijfspensioenverzekering zonder gegarandeerd rendement. U ontvangt dan enkel een variabele winstdeelname. Die winstdeelname is niet onderworpen aan de eindbelasting. Houdt u dan bij een gelijk rendement effectief netto meer over? Wat zijn de andere voor-en nadelen van zo’n contract?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Een geschenk of een schenking?
  Als u met Nieuwjaar aan uw kinderen een geldsom geeft, heeft u zich misschien ook al de vraag gesteld wanneer dat als een gebruikelijk geschenk aanzien wordt en wanneer er eerder sprake is van een schenking. Wat is het belang van dat onderscheid, zowel op burgerrechtelijk als op fiscaal vlak? Kan er ook sprake zijn van een schenking als u een van uw kinderen helpt, bv. met verbouwingswerken?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Herstellingen: is de syndicus bevoegd?
  Mag de syndicus zelf beslissen om bepaalde herstellingen te laten uitvoeren aan de gemene delen van een appartementsgebouw? Wanneer is de tussenkomst van de algemene vergadering noodzakelijk en wanneer kan de syndicus autonoom handelen? Welke deontologische regels moet de syndicus naleven? Kunt u als mede-eigenaar in bepaalde gevallen ook zelf een herstelling laten uitvoeren?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Samenwonende partner beschermen?
  Het huwelijk biedt partners onmiskenbaar de sterkste bescherming omwille van hun uitgebreide erfrecht. Daarnaast zijn er technieken van successieplanning die enkel voor gehuwden toepasbaar zijn. Hoe kunt u als samenwonende toch een afdoende bescherming voorzien voor uw partner voor het geval er vroegtijdig iets met u zou gebeuren of voor het geval het tot een relatiebreuk komt?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Een verzekering voor uw appartement?
  Welke verzekeringen heeft u zoal nodig als u een appartement verhuurt? Voor welke verzekeringen zorgt de syndicus en welke voorziet u daarnaast het best zelf? Heeft u een bijkomende verzekering nodig als uw appartement luxueuzer ingericht is? Op welke extra verzekeringen dringt u het best aan als u lid wordt van de raad van mede-eigendom of commissaris wordt binnen een gebouw?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Betalen voor de studies van uw kind?
  Moet u blijven betalen voor de studies van uw kind wanneer die studies niet vlotten, omdat uw kind er de kantjes afloopt of omdat het misschien een verkeerde studiekeuze gemaakt heeft? Bent u ook verplicht om een tweede diploma of een dure studie in het buitenland te financieren? Kunt u vragen dat uw kind bijdraagt in de studiekosten wanneer het zelf al over eigen inkomsten beschikt?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 646 resultaten