Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 709 resultaten
 • Tips & Advies Vermogen - Een onderhandse zorgvolmacht?
  De zorgvolmacht vormt een onmisbaar instrument van vermogensplanning. De zorgvolmacht is het vangnet bij uitstek bij onbekwaamheid. Hoe kunt u concreet een zorgvolmacht opstellen? Is er altijd een notariële akte nodig of is een onderhandse zorgvolmacht ook mogelijk? Wat zijn dan de beperkingen en de aandachtspunten? Welk alternatief heeft u als u vandaag liever niet bij de notaris langsgaat?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Farmasector opnieuw interessant?
  De farmasector staat traditioneel bekend om zijn gestage winstontwikkeling. Met de uitbraak van de coronapandemie, is de sector echter plots in de belangstelling van een breed publiek gekomen. Een stand van zaken.
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Uw pand verkopen via ‘hamsterhuren’?
  U las het wellicht ook in de media, sinds enige tijd bieden sommige verkopers hun pand te koop aan via een formule van ‘hamsterhuren’. Wat houdt hamsterhuren concreet in en kan het ook voor u interessant zijn om op deze manier te werk te gaan? Welke overeenkomsten moeten er dan opgesteld worden en met welke spelregels moet u zoal rekening houden? Wat is het verschil tussen deze formule en een ‘huurkoop’?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Toepassingsgebied CAP fors uitgebreid
  Initieel moesten enkel bankrekeningen en de daaraan verbonden contracten bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) gemeld worden. De toegang tot de databank was ook beperkt. Intussen is het CAP een superdatabank, die toegankelijk geworden is voor heel wat verschillende personen. Sinds 1 januari 2020 moeten ook de verzekeraars informatie aanleveren. Kunt u uw gegevens zelf ook inzien en controleren?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Gemeenschappelijk pand: wie betaalt kosten?
  Na een echtscheiding duurt het vaak nog een hele tijd vóór de gezamenlijke eigendommen verdeeld of verkocht worden. Wie lost intussen de lening verder af en wie betaalt de verzekering en de onroerende voorheffing? Hoe zit het dan met kosten van nutsvoorzieningen? Kan de rechtbank hierover een beslissing nemen? Kunt u schuldeisers verplichten om de rekeningen op te splitsen? Kunt u vragen dat uw ex u achteraf de helft terugbetaalt, wanneer u een schuld alleen betaald heeft?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Het vermogen van uw ouders beheren
  Als u een tijdlang het vermogen van uw ouders beheerde, dan kunnen de andere erfgenamen vragen dat u na hun overlijden rekening en verantwoording aflegt. Welke informatie moet u dan voorleggen? Wat riskeert u als u bepaalde transacties niet kunt verantwoorden? Hoe kunt u zich dan verdedigen en welke argumenten kunt u inroepen als u daarover vragen krijgt? Waarom onthoudt u zich beter van enig beheer zodra uw ouder tekenen van dementie vertoont?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Dollarobligaties als alternatief?
  De dollar is recent vrij fors in waarde gedaald. Wat betekent dit voor uw beleggingen? Moet u nu uw portefeuille aanpassen?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Kaasroute afgesloten vanaf 1 december
  Het federaal parlement heeft een wetsvoorstel in behandeling om notariële aktes verleden voor buitenlandse notarissen te onderwerpen aan een verplichte registratie. Het gevolg is dat u schenkbelasting verschuldigd zal zijn indien u een roerende schenking verricht voor buitenlandse notaris. Wat betekent dit voor uw schenkingen en hoeveel tijd heeft u nog om snel een schenking te organiseren?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Zijn aandelen nu goedkoop?
  Bijna dagelijks wordt u als belegger geconfronteerd met experts die stellen dat aandelen momenteel duur of integendeel net goedkoop zijn. Wat is daar precies van aan?
  Klik hier
 • Tips & Advies Vermogen - Uw pand opnieuw te huur zetten?
  Als een huurovereenkomst bijna eindigt, wilt u uw pand natuurlijk opnieuw te huur stellen. Mag u dan onbeperkt met kandidaat-huurders langsgaan en publiciteit maken voor een nieuwe verhuur? Kunt u daarover afspraken maken in de huurovereenkomst? Wat onderneemt u als uw huurder niet meewerkt? Gelden dezelfde regels ook als u uw pand in de loop van de huurovereenkomst wilt verkopen? Waarmee moet u rekening houden als u een handelspand verhuurt?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 709 resultaten