< Terug

Thema: Diversen

Checklist zorgvolmacht

ZORGVOLMACHT

Sommige ouders willen hun voorzorgen nemen voor het geval ze op een bepaald moment zelf niet meer in staat zouden zijn om hun zaken te regelen. Ze willen er dan op voorhand, terwijl ze nog gezond van geest zijn, voor zorgen dat iemand anders, bv. (een van) hun kinderen, dat in hun plaats kan doen.

Wat?

Als gezonde ouders plots geestelijk en/of lichamelijk ernstig beginnen achteruit te gaan, wordt er in de praktijk meer en meer naar een notaris gestapt om een notariële volmacht te laten opmaken. Vaak wordt er dan bv. in deze volmacht voorzien dat een vertrouwenspersoon of een van de kinderen mag schenken via deze volmacht of, als het vertrouwen groot is, wordt de volmacht soms nog ruimer opgesteld zodat bv. ook de verkoop van (on)roerend goed mogelijk is. Als uw kinderen als lasthebber ook kunnen schenken aan zichzelf of aan hun kinderen bouwt u best limieten in (bv. maximum X per kalenderjaar of er moet minstens  150.000 aan banktegoeden blijven staan).

Sinds maart 2019 kunnen niet alleen zaken opgenomen worden inzake het vermogen, maar ook wat betreft de persoon zelf. Naast de keuze van bv. een woonzorgcentrum kan het ook gaan om de keuze van een arts, thuisverpleging, enz.

Men geeft zo’n zorgvolmacht dus op het moment waarop men nog perfect geestelijk gezond is, voor het geval men later onbekwaam zou worden. Vaak wordt een zorgvolmacht dus veiligheidshalve opgemaakt, maar hoopt men uiteraard ze nooit nodig te hebben.

Hoe?

In principe heeft u de keuze of u de volmacht onderhands of notarieel opmaakt, als het maar schriftelijk is. Toch raden we aan om steeds met een notariële volmacht te werken. Als de zorgvolmacht betrekking heeft op handelingen waarvoor de tussenkomst van de notaris vereist is (bv. verkoop van een huis, wijziging huwelijkscontract, enz.), dan moet deze sowieso notarieel opgemaakt worden. Bovendien moet de zorgvolmacht geregistreerd worden in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten (CRL). De Koninklijke Federatie van Belgische notarissen houdt dit register bij. Uiteraard moet de volmacht geregistreerd worden in dat register op het moment waarop de volmachtgever nog volledig gezond van geest is.

Voor- en nadelen

Het voordeel is uiteraard dat u nu een volmacht kunt geven die pas begint te werken als u mentaal niet meer in staat bent tot het nemen van bepaalde beslissingen. Het nadeel is dat er een heel groot vertrouwen moet zijn.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878