< Terug

Thema: Diversen

Checklist bij overlijden

Checklist bij overlijden

Wat komt er allemaal kijken bij een overlijden? Veel, zo blijkt. Zo moet men de burgerlijke stand informeren, de financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen contacteren, erfeniskwesties regelen, enz. Hierbij vindt u een handige checklist zodat u zeker niets vergeet.

Bovendien zorgt u het best zo snel mogelijk voor een zgn. attest van erfopvolging, zodat de rekeningen gedeblokkeerd kunnen worden bij de banken.

Een attest van erfopvolging wordt in principe afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën (kantoor Rechtszekerheid). Uw dichtstbijzijnde kantoor Rechtszekerheid vindt u terug op de website van de FOD Financiën. Het attest kan enkel door FOD Financiën afgeleverd worden als de erfopvolging op de wettelijke wijze gebeurt (bv. er is geen testament of huwelijkscontract, zie verder).

Om het attest aan te vragen kunt u een aanvraagformulier invullen en dat bezorgen aan om het even welk registratiekantoor. De ontvanger van het registratiekantoor onderzoekt de aanvraag en bezorgt dan het attest met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap.

Met het attest van erfopvolging kunnen de rekeningen van de overledene gedeblokkeerd worden.

In de volgende gevallen kan FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte van erfopvolging te laten opmaken door een notaris:

  • de overledene was gehuwd met een huwelijkscontract;
  • de overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris;
  • de overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten;
  • de overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen.

De notaris onderzoekt de aanvraag en bezorgt dan het attest met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878