< Terug

Thema: Bankgift

Bankgift - brief van schenker aan begiftigde

Bankgift – brieven schenker en begiftigde

Indien u een schenking wilt doen aan uw kinderen of indien uw ouders een schenking willen doen aan u, dan kunt u eventueel werken met een bankgift, maar met welke documenten werkt u dan het best?

Een schenking kan om veel redenen gedaan worden. Zo kan dit bv. gebeuren in het kader van een successieplanning, om bepaalde geplande uitgaven tegenover de fiscus te verantwoorden, enz.

Onrechtstreekse schenking

Naast de klassieke handgift, bestaat een andere sluitende methode erin dat de schenking gebeurt via een overschrijving. De schenker schrijft daarbij een bedrag over op de bankrekening van de begiftigde. Dit noemt men een ‘onrechtstreekse’ schenking of een ‘bankgift’. Ook in dit geval wordt er gewerkt met aangetekende brieven die naar elkaar gestuurd worden of met een zgn. pacte adjoint, wat een bewijsdocument is dat achteraf door de schenker en de begiftigde wordt opgemaakt en getekend.

Vroeger gebeurde het bewijs van een bankgift doorgaans via twee aangetekende brieven, nl. door een ‘aankondigingsbrief’ van de schenker en een ‘bedankbrief’ van de begiftigde. De laatste jaren wordt er bijna steeds een bewijsdocument ondertekend door schenker en begiftigde, ook ‘pacte adjoint’ genoemd. Ook voor de fiscus is dit een sluitend bewijs.

Aan de hand van de overschrijving en het bankuittreksel van de schenker en de begiftigde kan perfect aangetoond worden wat er op welk tijdstip geschonken werd. De bankuittreksels leveren een zgn. quasi vaste datum op. Het is dan duidelijk hoeveel geld of effecten overgegaan zijn van schenker naar begiftigde.

Let op!

De schenker mag bij deze vorm van schenking niets schrijven in het vakje voor de ‘mededeling’ van de overschrijving. Hij moet dit dus gewoon blanco laten en er zeker niet in vermelden dat het gaat om een ‘schenking’.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878