Rekentools

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 07.12.2020

Thema: Successierechten

Erfbelasting - Vlaams gewest

De successierechten (erfbelasting) zijn zgn. progressief. Hoe hoger de waarde van het nettoactief, hoe hoger de successierechten (erfbelasting). Het nettowereldvermogen van de Belgische rijksinwoner zal onderworpen worden aan successierechten (erfbelasting) in het gewest waar diens fiscale woonplaats het langst gevestigd was binnen vijf jaar vóór het overlijden (met verrekening van eventuele buitenlandse successierechten op de in het buitenland gelegen onroerende goederen).

Gebruik deze rekentool om zelf uit te rekenen hoeveel successierechten (erfbelasting) er per rechtverkrijgende betaald moeten worden op diens nettoaandeel in de nalatenschap.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878