Rekentools

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 21.05.2019

Thema: Pensioenopbouw

Beschikbare capaciteit voor uw POZ

Door de invoering van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) zullen zelfstandigen, werkzaam buiten een vennootschap, voortaan naast en bovenop het VAPZ een bijkomende tweedepijlerspensioen kunnen opbouwen. U moet zich eerst de vraag stellen of en in welke mate er binnen de fiscale 80%-regel nog ruimte bestaat om bijkomend, bovenop de VAPZ, een POZ af te slutien. Overweegt u vervolgens om een POZ af te sluiten, dan wilt u weten welke inspanning dit van u vergt, waarbij o.m. volgende zaken van belang zijn, die we tevens in deze rekentool betrekken:

  • de instapkosten;
  • het gegarandeerd rendement;
  • het referentie-inkomen;
  • de relevante loopbaan;
  • het overige opgebouwd extralegaal pensioen gedurende deze loopbaan;
  • het tijdstip waarop de POZ begint te lopen.

Door een aantal variabelen op te geven, kunt u met deze tool berekenen of er nog capaciteit overblijft en hoeveel POZ-pensioenkapitaal u bijkomend kunt opbouwen binnen de 80%-regel. Bovendien wordt weergegeven hoeveel premies u kunt sparen voor het huidige jaar.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878